Już wkrótce LGD „Solna Dolina” planuje ogłosić pierwszy nabór wniosków ...

Uprzejmie prosimy o wydrukowanie i zamieszczenie na Państwa tablicy ogłoszeń plakatu informacyjnego – w załączeniu (i tradycyjnie bardzo prosimy o wykonanie zdjęcia zawieszonego plakatu – jest nam to niezbędne do dokumentacji w zakresie realizacji planu komunikacji) oraz zamieszczenia na stronie internetowej następującej informacji oraz załączników:

Już wkrótce LGD „Solna Dolina” planuje ogłosić pierwszy nabór wniosków na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej oraz budowę i rozwój infrastruktury rekreacyjnej i sportowej. W załączeniu informacje na temat zasad oceniania i wyboru operacji do dofinansowania oraz główne zasady interpretacji poszczególnych kryteriów oceny używanych przez Radę.  

Jednocześnie informujemy, że na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dostępne są wzory formularzy wniosków (dokumentacja) związane z ubieganiem się o realizowanie operacji w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW na lata 2014-2020.

Link do formularzy:

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Wszystkim potencjalnym beneficjentom pomocy w ramach działania LEADER przypominamy, że zgodnie z § 4. ust. 1. ROZPORZĄDZENIA MRiRW z dn. 24.09.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020:

Pomoc jest przyznawana podmiotowi (...) któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „NUMEREM IDENTYFIKACYJNYM”.

Na stronie ARiMR można pobrać aktualny formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów:

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/ewidencja-producentow.html

Główne zasady ogłaszania i przeprowadzania naboru wniosków:

http://solnadolina.eu/category/nabory-wnioskow-dokumenty-dla-wnioskodawcow/ogloszenia-o-naborze-wnioskow/

Z poważaniem - Magda Fabiniak - Kierownik biura

Stowarzyszenie "SOLNA DOLINA"

Lokalna Grupa Działania

62-650 Kłodawa, ul. Dąbska 17

Biuro i adres do korespondencji:

ul. Kościelna 5, pokój nr 15 i 16

tel. 603 99 41 42