Informacja dla mieszkańców Gminy Przedecz

  • Drukuj

Informacja dla mieszkańców Gminy Przedecz

Podczas dzisiejszej Sesji Rady Miasta i Gminy Przedecz, 25 października br., miało miejsce wystąpienie przedstawiciela Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Koninie - Szefa Wydziału Rekrutacji - mjr Sylwina DONARTA na temat tworzącej się 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Poznaniu.

 

Trwa nabór chętnych, którzy wyrażają akces bycia żołnierzami Terytorialnej Służby Wojskowej. Na dzień dzisiejszy funkcjonują i prowadzą nabór bataliony w Śremie i Lesznie. Kolejne dwa bataliony mają powstać w przyszłym roku w Poznaniu oraz w Dolaszewie k. Piły. W 2020 roku planuje się utworzenie piątego batalionu lekkiej piechoty w Turku. O przyjęcie do takiej służby mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 18 rok życia, posiadające obywatelstwo Polskie, nie były karane za przestępstwa umyślne, posiadające wykształcenie minimum podstawowe w korpusie szeregowych, a także posiadające odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej. Osoby zainteresowane tą służbą nie mogą być również reklamowane od obowiązku służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny i osoby przeznaczone do służby zastępczej. Dla osób w korpusie szeregowych górną granicą wieku jest 55 lat, a w korpusie dla podoficerów lub oficerów - 63 lata. Pierwszy etap szkolenia obejmuje dla osób, które nigdy nie pełniły czynnej służby wojskowej, rozpoczyna się szkoleniem podstawowym w wymiarze 16 dni, które kończy się uroczystą przysięgą wojskową, a dla żołnierzy rezerwy (osób, które już były w czynnej służbie wojskowej) jest dedykowane 8-dniowe szkolenie wyrównawcze. Po pierwszym etapie obie grupy żołnierzy OT wchodzą w cykl pełnienia służby wojskowej pełnionej rotacyjnie lub dyspozycyjnie. Pełnienie służby rotacyjnie polega na pełnieniu służby w swoim batalionie przez co najmniej dwa dni w miesiącu w czasie wolnym  od pracy, a także w okresie wakacyjnym na szkoleniu poligonowym w wymiarze 14 dni.

 

Pozostały okres czasu służby żołnierze pełnią ją dyspozycyjnie, w gotowości do stawienia się w swoim batalionie. Za każdy dzień służby rotacyjnej żołnierze OT otrzymują ok. 100 zł, a za pełnienie służby dyspozycyjnie dodatek za gotowość bojową w wymiarze 320zł miesięcznie. Ponadto, otrzymują zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby, bezpłatne wyżywienie, umundurowanie oraz zakwaterowanie. Żołnierze OT mogą zdobywać również dodatkowe kwalifikacje, uprawnienia, a także studiować na koszt wojska.

Po 3 latach pełnienia Terytorialnej Służby Wojskowej mają pierwszeństwo w ubieganiu się o powołanie do zawodowej służby wojskowej. Wojska Obrony Terytorialnej jako piąty rodzaj Sił Zbrojnych utworzone zostały w celu wsparcia jednostek operacyjnych Sił Zbrojnych, a także do działań niemilitarnych związanych z chociażby z zarządzaniem kryzysowym. 12. Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej w Poznaniu formowanie rozpoczęła w połowie roku, obecnie służby już ok. 500 żołnierzy OT.

Najbliższe powołanie na 8-dniowe szkolenie wyrównawcze będzie miało miejsce 03-10.12.2018 r., a szkolenie podstawowe w terminie 11-26.01.2019r. Osoby zainteresowane mogą składać wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Koninie.

"Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej"