Lokalna Grupa Działania „Solna Dolina” w drugim półroczu 2016 roku planuje rozpocząć ogłaszanie naborów wniosków o przyznanie pomocy na działania realizowane w ramach PROW 2014 – 2020.

  • Drukuj

Lokalna Grupa Działania „Solna Dolina” w drugim półroczu 2016 roku planuje rozpocząć ogłaszanie naborów wniosków o przyznanie pomocy na działania realizowane
w ramach PROW 2014 – 2020.

W ramach naborów mieszkańcy gmin: Chodów, Dąbie, Grzegorzew, Kłodawa, Olszówka
i Przedecz będą mogli składać wnioski o przyznanie pomocy na następujące działania:

  1. Podejmowanie działalności gospodarczej (dostępne środki w ramach naboru: 560 000 zł)
  2. Rozwój działalności gospodarczej (dostępne środki w ramach naboru: 800 000 zł)
  3. Projekt grantowy: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (dostępne środki w ramach naboru: 300 000 zł)
  4. Rozwój niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej, kulturalnej i sportowej (dostępne środki w ramach naboru: 800 000 zł)

W załączeniu szczegółowe wytyczne dotyczące zasad finansowania projektów,
które będą realizowane w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Solna Dolina” na lata 2014-2020.

Infrastruktura rekreacyjna, kulturalna i turystyczna

Podejmowanie działalności gospodarczej

Projekty grantowe

Rozwijanie działalności gospodarczej

Plakat informacyjny