Urząd Statystyczny - „Badanie plonów niektórych ziemiopłodów rolnych” oraz „Badanie sadów wg gatunków i odmian"

Badanie plonów niektórych ziemiopłodów rolnych

oraz „Badanie sadów wg gatunków i odmian"

 nagluweg gus

 Statystyczne badania rolne - plakat

Statystyczne badania rolne - ulotka

 

Urząd Statystyczny - Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach

Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach

 nagluweg gus

Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach - Plakat

Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach - Plakat - GUS

Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach - ulotka

 

Urząd Statystyczny - Statystyczne badania rolne GUS

Statystyczne badania rolne

 nagluweg gus

 Statystyczne badania rolne - plakat

Statystyczne badania rolne - ulotka

 

Program współpracy Gminy Przedecz z organizacjami pozarządowymi

uchwała 01

uchwała 02

uchwała 03

uchwała 04

uchwała 05

uchwała 06

uchwała 07

uchwała 08

Urząd Statystyczny - Statystyczne badania rolne

stat1

stat2

stat3

Otwarcie podwórka NIVEA w Przedczu

Podwórko NIVEA w Przedczu już otwarte.

W dniu 23.11.2016r. odbyło się oficjalnie przecięcie wstęgi.

Nowoczesny plac zabaw powstał dzięki władzom samorządowym i zaangażowaniu wielu osób,
które w internetowym głosowaniu oddały prawie 270 751 głosów.

 

Podwórko NIVEA w Przedczu

Podwórko NIVEA w Przedczu niebawem będzie otwarte.

W dniu 23.11.2016r. oficjalnie przecięta będzie wstęga.

Nowoczesny plac zabaw powstał dzięki władzom samorządowym i zaangażowaniu wielu osób,
które w internetowym głosowaniu oddały prawie 270 751 głosów.

 

Już wkrótce LGD „Solna Dolina” planuje ogłosić pierwszy nabór wniosków ...

Uprzejmie prosimy o wydrukowanie i zamieszczenie na Państwa tablicy ogłoszeń plakatu informacyjnego – w załączeniu (i tradycyjnie bardzo prosimy o wykonanie zdjęcia zawieszonego plakatu – jest nam to niezbędne do dokumentacji w zakresie realizacji planu komunikacji) oraz zamieszczenia na stronie internetowej następującej informacji oraz załączników:

Już wkrótce LGD „Solna Dolina” planuje ogłosić pierwszy nabór wniosków na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej oraz budowę i rozwój infrastruktury rekreacyjnej i sportowej. W załączeniu informacje na temat zasad oceniania i wyboru operacji do dofinansowania oraz główne zasady interpretacji poszczególnych kryteriów oceny używanych przez Radę.  

Jednocześnie informujemy, że na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dostępne są wzory formularzy wniosków (dokumentacja) związane z ubieganiem się o realizowanie operacji w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW na lata 2014-2020.

Link do formularzy:

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Wszystkim potencjalnym beneficjentom pomocy w ramach działania LEADER przypominamy, że zgodnie z § 4. ust. 1. ROZPORZĄDZENIA MRiRW z dn. 24.09.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020:

Pomoc jest przyznawana podmiotowi (...) któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „NUMEREM IDENTYFIKACYJNYM”.

Na stronie ARiMR można pobrać aktualny formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów:

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/ewidencja-producentow.html

Główne zasady ogłaszania i przeprowadzania naboru wniosków:

http://solnadolina.eu/category/nabory-wnioskow-dokumenty-dla-wnioskodawcow/ogloszenia-o-naborze-wnioskow/

Z poważaniem - Magda Fabiniak - Kierownik biura

Stowarzyszenie "SOLNA DOLINA"

Lokalna Grupa Działania

62-650 Kłodawa, ul. Dąbska 17

Biuro i adres do korespondencji:

ul. Kościelna 5, pokój nr 15 i 16

tel. 603 99 41 42

Program Ochrony Środowiska dla woj. wlkp 2016 - 2020.

 Program Ochrony Środowiska dla woj. wlkp 2016 - 2020.

ogłoszenie o spotkaniach

 

Stowarzyszenie „Solna Dolina” Informuje o rozpoczęciu rekrutacji uczestników do Projektów

Stowarzyszenie „Solna Dolina”
Informuje o rozpoczęciu rekrutacji uczestników do Projektu:
Wiek to nie bariera - międzypokoleniowe spotkania z aktywnością
Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

 Rekrutacja będzie prowadzona w terminie:
od 17 czerwca 2016 r. do 30 czerwca 2016 r.

Deklarację uczestnictwa wraz z załącznikami należy dostarczyć do:
Biura Projektu przy ul. Dąbskiej 17, pokój nr 13, 62-650 Kłodawa
e-mail: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: 603 99 41 42

W ramach Projektu odbędą się:

Warsztaty/spotkania:

 • Spotkanie z lekarzem i specjalistą ds. żywienia – czerwiec 2016,

90 seniorów, 2h spotkanie z lekarzem oraz 2h spotkanie ze specjalistą d/s żywienia

 • Warsztaty ze zdrowego żywienia – czerwiec/lipiec 2016,

3 grupy po 30 seniorów: każda grupa po 2 warsztaty x 5h,

 • Warsztaty nordic-walking – lipiec/sierpień 2016,

2 grupy po 23 seniorów, każda grupa po 4 warsztaty x 3h,

 • Warsztaty Fitness– lipiec/sierpień 2016,

2 grupy po 22 seniorów, każda grupa po 4 warsztaty x 3h,

 • Warsztaty w zakresie opieki nad osobami starszymi– sierpień 2016,

grupa: 30 dzieci i młodzieży – 2 warsztaty x 4h,

 • Warsztaty komputerowe – październik/listopad 2016,

5 grup po 18 seniorów, każda grupa po 2 warsztaty x 4h,

Wycieczki:

 • Trzy wyjazdy grupowe 2-dniowe do Wrocławia i Kotliny Kłodzkiej – wrzesień 2016, każdy wyjazd x 43 osoby w tym 40 uczestników + 3 opiekunów

Spotkania integracyjne:

 • Rozgrywki międzypokoleniowe – sierpień 2016,

2 grupy po 60 osób w tym 45 seniorów oraz 15 dzieci i młodzieży,

 • Rajd rowerowy – wrzesień/październik 2016,

60 osób w tym 40 seniorów, 20 dzieci i młodzieży,

 • Spotkanie integracyjne – listopad 2016,

120 osób w tym 90 seniorów oraz 30 dzieci i młodzieży

Udział w projekcie jest bezpłatny!

W przypadku dużej liczby zgłoszeń Realizator Projektu dopuszcza możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji pod warunkiem uprzedniego umieszczenia informacji o tym fakcie za pośrednictwem stron internetowych oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie biura Projektu. Zgłoszenie do udziału w Projekcie będzie odbywać się na podstawie wypełnionej przez uczestnika deklaracji uczestnictwa w Projekcie oraz Karty wyboru szkoleń/warsztatów i form wyjazdowych. W przypadku osób niepełnoletnich – warunkiem przystąpienia do Projektu jest pisemna zgoda obojga rodziców/prawnych opiekunów na udział w Projekcie.

O zakwalifikowaniu się do Projektu decydować będzie spełnienie następujących warunków:

 • mieszkańcy z terenu działania Stowarzyszenia „Solna Dolina”,
 • przynależność do jednej z grup:
 1. dzieci i młodzież,
 2. dorośli 60+.

Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest wypełnienie i dostarczenie do Organizatora deklaracji uczestnictwa - osobiście, drogą elektroniczną na adres e-mail Organizatora lub pocztą tradycyjną. O kolejności na liście rekrutacyjnej decyduje skuteczne doręczenie deklaracji do Organizatora. O zakwalifikowaniu uczestnika decyduje kolejność dokonywanych zgłoszeń. Kompletne i poprawne zgłoszenia wprowadzane będą na listę rekrutacyjną według daty ich wpływu.

Zgłoszenia na podstawową listę rekrutacyjną będą przyjmowane do momentu uzyskania wymaganej liczby uczestników. Zgłoszenia, które wpłyną po uzyskaniu określonej liczby uczestników będą rejestrowane na liście rezerwowej. Zgłoszenia, które wpłyną po zakończeniu rekrutacji zostaną złożone do akt Projektu bez rozpatrzenia. 
Przystąpienie kandydata do procesu rekrutacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszych procedur.

Dodatkowe informacje pod nr tel. : 603 99 41 42


 

Formularz-zgloszeniowy-DLA-SENIORA - wersja pdf

Formularz-zgloszeniowy-DLA-SENIORA - wersja edytowalna

Formularz-zgloszeniowy-PEŁNOLETNIA-MŁODZIEŻ - wersja pdf

Formularz-zgloszeniowy-PEŁNOLETNIA-MŁODZIEŻ - wersja edytowalna

Formularz-zgłoszeniowy-dla-OSOBA-MAŁOLETNIA - wersja pdf

Formularz-zgłoszeniowy-dla-OSOBA-MAŁOLETNIA - wersja edytowalna

REGULAMIN-rekrutacji

 

Lokalna Grupa Działania „Solna Dolina” w drugim półroczu 2016 roku planuje rozpocząć ogłaszanie naborów wniosków o przyznanie pomocy na działania realizowane w ramach PROW 2014 – 2020.

Lokalna Grupa Działania „Solna Dolina” w drugim półroczu 2016 roku planuje rozpocząć ogłaszanie naborów wniosków o przyznanie pomocy na działania realizowane
w ramach PROW 2014 – 2020.

W ramach naborów mieszkańcy gmin: Chodów, Dąbie, Grzegorzew, Kłodawa, Olszówka
i Przedecz będą mogli składać wnioski o przyznanie pomocy na następujące działania:

 1. Podejmowanie działalności gospodarczej (dostępne środki w ramach naboru: 560 000 zł)
 2. Rozwój działalności gospodarczej (dostępne środki w ramach naboru: 800 000 zł)
 3. Projekt grantowy: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (dostępne środki w ramach naboru: 300 000 zł)
 4. Rozwój niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej, kulturalnej i sportowej (dostępne środki w ramach naboru: 800 000 zł)

W załączeniu szczegółowe wytyczne dotyczące zasad finansowania projektów,
które będą realizowane w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Solna Dolina” na lata 2014-2020.

Infrastruktura rekreacyjna, kulturalna i turystyczna

Podejmowanie działalności gospodarczej

Projekty grantowe

Rozwijanie działalności gospodarczej

Plakat informacyjny

Ekobiznes to czysty zysk! Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie stosowania rozwiązań prośrodowiskowych

naglowek1

 

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu: „Ekobiznes to czysty zysk! Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie stosowania rozwiązań prośrodowiskowych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Grupa Szkoleniowo Doradcza Europlus ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w całkowicie bezpłatnych szkoleniach z zakresu szeroko pojętych rozwiązań środowiskowych.

Projekt adresowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw sektora przetwórstwa przemysłowego i budownictwa z terenu całej Polski.

Każda firma zakwalifikowana do projektu przechodzi przez ścieżkę wsparcia obejmującą:

Doradztwo dedykowane na podstawie którego zostanie przygotowana dla każdego przedsiębiorstwa dokumentacja obejmująca wskazanie możliwych dróg rozwoju, jak również propozycja usprawnień środowiskowych. Dzięki wspólnym konsultacjom ze środowiskiem ekspertów program szkoleń stacjonarnych zostanie dopasowany w sposób uwzględniający indywidualne potrzeby przedsiębiorstwa.

Szkolenia stacjonarne –  dwa warianty szkoleniowe programu:

 • Zrównoważone Zarządzanie w branży MŚP m.in. Zarządzanie zielonym przedsiębiorstwem, Analizy finansowe i ekonomiczne projektów z zakresu ochrony środowiska, Zarządzanie projektami w zrównoważonym przedsiębiorstwie.
 • Środowiskowe rozwiązania w MŚP m.in. Pozyskiwanie środków finansowych na inwestycje (w tym na eksport), Gospodarka odpadami, Gospodarka wodno-ściekowa, Korzyści z ochrony środowiska, Omówienie wymaganych pozwoleń, zezwoleń oraz decyzji, należnych opłat oraz uniknięcia kar.

E – learning –  Szkolenia elearningowe dla kadry zarządzającej pozwalają na uzupełnienie i poszerzenie wiedzy uzyskanej na szkoleniach stacjonarnych. Taka konstrukcja ścieżki wsparcia to przede wszystkim bardzo precyzyjne dopasowanie oferty szkoleniowej do potrzeb nie tylko poszczególnych firm, ale także do potrzeb osób kadry zarządzającej w firmie.

Każdy uczestnik jak również każda firma biorąca udział w projekcie otrzyma Certyfikat Managera ds. Środowiska oraz Certyfikat Zielonej Firmy Świadomej Środowiska– certyfikaty tewpłyną na pozytywne kreowanie proekologicznego wizerunku  zarówno przedsiębiorstwa jak i marki.  

Szkolenia realizowane są na terenie całej Polski do dnia 30 czerwca 2015 w dobrze skomunikowanym hotelu/ ośrodku szkoleniowym. W ramach uczestnictwa w projekcie uczestnik otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych, nocleg z wyżywieniem (śniadanie, obiad, przerwy kawowe), oraz zwrot kosztów dojazdu (w przypadku noclegu).

Wszelkie informacje o projekcie można uzyskaćdrogą elektroniczną pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź telefonicznie: (22)  320 – 54 – 40 : (+48) 530 – 324 – 090.

Zapraszamy również do odwiedzenia strony projektu: http://ecozysk.eu/

ECOZYSK PLAKAT v4 lores

ecozysk ulotka v4 lores

ecozysk ulotka v4 lores2