Dożynki Gminno-Parafialne w Przedczu 2019

Dożynki Gminno-Parafialne w Przedczu

     W niedzielę 25 sierpnia odbyły się Dożynki Gminno-Parafialne w Przedczu. Uroczystość stała się pięknym ukłonem w stronę rolników oraz wyrazem podziękowania za trud ich pracy. Dożynki rozpoczęła msza święta w kościele parafialnym pw. Świętej Rodziny. Uroczystej Mszy św. przewodniczył ks. proboszcz Józef Seweryn.  W trakcie mszy św. delegacje wszystkich sołectw z terenu gminy, w tym sołtysi, nieśli w darze bochny chleba wypieczone z tegorocznych plonów. Przewodzili im Starostowie tegorocznych dożynek Pani Wioletta Czarnecka i Pan Marcin Mójta, którzy poprosili Księdza o błogosławieństwo dla przyniesionych plonów, a Burmistrza o podzielenie chleba między mieszkańców Gminy Przedecz.  Następnie uczestnicy uroczystości barwnym korowodem, przemaszerowali ulicami miasta na plac przy Zamku, gdzie odbyła się druga część tegorocznych dożynek. Przybyłych gości powitał Burmistrz Miasta i Gminy Przedecz Pan Witold Siwiński. Tradycyjnie uroczystość rozpoczęła się prezentacją przepięknych wieńców dożynkowych przygotowanych przez niemal wszystkie  sołectwa gminy. Po dokonanej prezentacji Burmistrz Witold Siwiński i Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Robaszewski  wręczyli wszystkim uczestnikom okazjonalne nagrody i dyplomy za udział w prezentacji wieńców dożynkowych. Część oficjalną rozpoczął Burmistrz kierując słowa podziękowania dla rolników za trud i wysiłek jaki wkładają w swoją codzienną pracę oraz za zebrane plony zbóż. Wśród zgromadzonych gości nie zabrakło parlamentarzystów w osobie posła na Sejm RP Pana Leszka Galemby, przedstawiciela rządu Wicewojewody Wielkopolskiego Pani Anety Niestrawskiej, Ambasadora Republiki Białorusi w RP – JE Pana Władimira Czuszewa oraz przedstawicieli samorządu powiatowego w osobie Pana Jarosława Sobańskiego, radnych Rady Miejskiej w Przedczu, sołtysów,  kierowników lokalnych instytucji i organizacji, a także samych mieszkańców. Część artystyczną rozpoczął występ młodzieży ze Szkoły Podstawowej, po którym na scenie zaprezentował się Zespół Ludowy Przedeczanki. Uroczystość również uświetnił występ zespołu artystycznego DUDARYKI, który przyjechał z Białorusi. Części artystyczną barwnym widowiskiem zakończył występ Zespołu Tańca Ludowego Kościelec.  Organizatorzy dożynek przygotowali wiele dodatkowych atrakcji zarówno dla dorosłych jak i najmłodszych mieszkańców gminy oraz przybyłych gości. Tradycyjnie, wszystkich uczestników uroczystości organizatorzy częstowali: pyszną grochówką, chlebem ze smalcem oraz ciastem. Uroczystości zakończyły się zabawą taneczną z zespołem muzycznym  EXPAS oraz koncertem zespołu ADEX.  Wspólna zabawa trwała do późnych godzin nocnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowe 500+

Nowe 500+

Bezpieczeństwo w okresie wakacji

Bezpieczeństwo w okresie wakacji

Konkurs fotograficzny

Regulamin konkursu fotograficznego

Badania ankietowe

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w wylosowanych gospodarstwach rolnych mieszczących się na terenie gminy, od 1 czerwca ankieterzy statystyczni realizują następujące badania ankietowe:

  • Czerwcowe badanie rolnicze,
  • Badanie pogłowia bydła, owiec, drobiu oraz produkcji zwierzęcej,
  • Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego.

Dodatkowe informacje o badaniach dostępne są na http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2019/index.htm oraz https://poznan.stat.gov.pl/aktualnosci/statystyczne-badania-ankietowe-czerwiec-2019,175,1.html

Raport o stanie Gminy Przedecz w roku 2018

Burmistrz Miasta Przedecz przedstawia:

Raport o stanie Gminy Przedecz w roku 2018

Zgłoszenia do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy przedecz w roku 2018

 

 

Nabór na stanowiska urzędnicze

Burmistrz Miasta i Gminy Przedecz ogłasza nabór na stanowiska urzędnicze:
 
- na KIEROWNIKA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W PRZEDCZU -  pobierz
 
 
 
- na GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W PRZEDCZU - pobierz
 
 
 

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 11/2019- rozwijanie działalności gospodarczej

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 11/2019- rozwijanie działalności gospodarczej

Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Przedczu

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. W. Umińskiego w Przedczu

Program "Nowa Piątka"

W poniedziałek 8.04.2019r. w Urzędzie Miasta i Gminy Przedecz w godzinach od 9:30 do 11:00 pracownicy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą udzielali informacji dotyczących Programu "Nowa Piątka".

Prezentacja programu "Nowa Piątka"

Nabór do służby przygotowawczej

E-dowód

Informacja ZUS

Szanowni Państwo, 

od 1 stycznia 2019 r. pracodawcy mogą krócej przechowywać dokumenty swoich pracowników (10 a nie 50 lat). Pracodawca zdecyduje w jakiej formie chce prowadzić i archiwizować dokumentację – papierowej, czy elektronicznej.

Chcielibyśmy, żeby jak największa liczba pracodawców i pracowników dowiedziała się o tej zmianie, dlatego prowadzimy szeroką akcję informacyjną.

Ważne informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej ZUS.

Podaję linki:

http://www.zus.pl/firmy/przedsiebiorco-przeczytaj-wazne/e-akta

http://www.zus.pl/firmy/przedsiebiorco-przeczytaj-wazne/e-akta/e-akta-pliki-do-pobrania

Komunikat UKE

Informacja dla mieszkańców Gminy Przedecz

Informacja dla mieszkańców Gminy Przedecz

Podczas dzisiejszej Sesji Rady Miasta i Gminy Przedecz, 25 października br., miało miejsce wystąpienie przedstawiciela Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Koninie - Szefa Wydziału Rekrutacji - mjr Sylwina DONARTA na temat tworzącej się 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Poznaniu.

 

Trwa nabór chętnych, którzy wyrażają akces bycia żołnierzami Terytorialnej Służby Wojskowej. Na dzień dzisiejszy funkcjonują i prowadzą nabór bataliony w Śremie i Lesznie. Kolejne dwa bataliony mają powstać w przyszłym roku w Poznaniu oraz w Dolaszewie k. Piły. W 2020 roku planuje się utworzenie piątego batalionu lekkiej piechoty w Turku. O przyjęcie do takiej służby mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 18 rok życia, posiadające obywatelstwo Polskie, nie były karane za przestępstwa umyślne, posiadające wykształcenie minimum podstawowe w korpusie szeregowych, a także posiadające odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej. Osoby zainteresowane tą służbą nie mogą być również reklamowane od obowiązku służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny i osoby przeznaczone do służby zastępczej. Dla osób w korpusie szeregowych górną granicą wieku jest 55 lat, a w korpusie dla podoficerów lub oficerów - 63 lata. Pierwszy etap szkolenia obejmuje dla osób, które nigdy nie pełniły czynnej służby wojskowej, rozpoczyna się szkoleniem podstawowym w wymiarze 16 dni, które kończy się uroczystą przysięgą wojskową, a dla żołnierzy rezerwy (osób, które już były w czynnej służbie wojskowej) jest dedykowane 8-dniowe szkolenie wyrównawcze. Po pierwszym etapie obie grupy żołnierzy OT wchodzą w cykl pełnienia służby wojskowej pełnionej rotacyjnie lub dyspozycyjnie. Pełnienie służby rotacyjnie polega na pełnieniu służby w swoim batalionie przez co najmniej dwa dni w miesiącu w czasie wolnym  od pracy, a także w okresie wakacyjnym na szkoleniu poligonowym w wymiarze 14 dni.

 

Pozostały okres czasu służby żołnierze pełnią ją dyspozycyjnie, w gotowości do stawienia się w swoim batalionie. Za każdy dzień służby rotacyjnej żołnierze OT otrzymują ok. 100 zł, a za pełnienie służby dyspozycyjnie dodatek za gotowość bojową w wymiarze 320zł miesięcznie. Ponadto, otrzymują zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby, bezpłatne wyżywienie, umundurowanie oraz zakwaterowanie. Żołnierze OT mogą zdobywać również dodatkowe kwalifikacje, uprawnienia, a także studiować na koszt wojska.

Po 3 latach pełnienia Terytorialnej Służby Wojskowej mają pierwszeństwo w ubieganiu się o powołanie do zawodowej służby wojskowej. Wojska Obrony Terytorialnej jako piąty rodzaj Sił Zbrojnych utworzone zostały w celu wsparcia jednostek operacyjnych Sił Zbrojnych, a także do działań niemilitarnych związanych z chociażby z zarządzaniem kryzysowym. 12. Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej w Poznaniu formowanie rozpoczęła w połowie roku, obecnie służby już ok. 500 żołnierzy OT.

Najbliższe powołanie na 8-dniowe szkolenie wyrównawcze będzie miało miejsce 03-10.12.2018 r., a szkolenie podstawowe w terminie 11-26.01.2019r. Osoby zainteresowane mogą składać wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Koninie.

"Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej"

 

Ankieta na temat rozwoju lokalnego 2018r.

Link do ankiety https://goo.gl/forms/6XpacikdDSAceMpg2

Infolinia programu Mieszkanie Plus

Zgodnie z treścią pisma Pana Stanisława Skoczylasa - Dyrektora Biura Krajowego Zasobu Nieruchomości z dnia 5 października 2018 r., informujemy, że KZN uruchomił ogólnopolski numer telefonu 801-801-596, pod którym można uzyskać wszelkie informacje o programie Mieszkanie Plus.

Komunikat kąpieliskowy

Komunikat kąpieliskowy

Informacja o czynnych kąpieliskach na terenie woj. wielkopolskiego

Informacja o czynnych kąpieliskach na terenie woj. wielkopolskiego

Komunikat Ministerstwa Cyfryzacji - rejestracja dziecka online

Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!

Profil zaufany i kilka minut - to wszystko czego potrzeba, by zarejestrować narodziny dziecka online. Nowa usługa ruszyła 1 czerwca 2018 r. Rodzicu, już nie musisz spieszyć się do urzędu. Wszystko czego potrzebujesz to Profil Zaufany i kilka minut.

Na zarejestrowanie narodzin dziecka rodzice mają 21 dni od dnia wystawienia karty urodzenia. Do tej pory mieli tylko jedną opcję – wizyta w urzędzie. Od 1 czerwca mają wybór – pędzić do urzędu czy spędzić ten czas z nowym członkiem rodziny.

Zdążysz w trakcie drzemki

Prościej, szybciej i wygodniej – to najkrótszy opis uruchomionej usługi. Jak z niej skorzystać? Cały proces to 5 prostych kroków.

WAŻNE: rodzic, który będzie rejestrował narodziny (może to być zarówno mama, jak i tata) musi mieć aktualny Profil Zaufany. Jeśli go nie masz, sprawdź jak to zmienić.

Co dalej? Wejdź na stronę www.obywatel.gov.pl i tam wybierz usługę, z której chcesz skorzystać. Po zalogowaniu, system poprosi Cię o potwierdzenie, że jesteś matką/ojcem dziecka. Następnie – o zweryfikowanie Twoich danych.

Jak tylko to zrobisz, przejdziesz do zarejestrowania narodzin potomka. To czego potrzebujesz na tym etapie to m.in. nazwa szpitala, w którym dziecko przyszło na świat oraz imię dziecka. Dobrze, by było uzgodnione przez oboje rodziców ;-) Ustal także numer Twojego aktu małżeństwa lub urodzenia (jeśli nie jesteś w związku małżeńskim) - to znacznie ułatwi weryfikację Twoich danych w Urzędzie Stanu Cywilnego. Kilka kliknięć i gotowe.

Kolejny krok to wybór adresu, pod którym chcesz zameldować dziecko oraz sposobu odebrania dokumentów. Do wyboru masz skrzynkę na ePUAP, odbiór osobisty lub przesyłkę tradycyjną pocztą. Ostatni krok to podgląd wniosku i podpis (Profilem Zaufanym).

Gotowe! Wszystko powinno potrwać krócej, niż poobiednia drzemka malucha.

Rejestracja w 5 krokach

Tak to wygląda w skrócie:

Krok 1: oświadczasz, że jesteś matką/ojcem dziecka

Krok 2: sprawdzasz poprawność swoich danych, wprowadzasz dane drugiego rodzica

Krok 3: wpisujesz dane dziecka

Krok 4: wybierasz adres zameldowania dziecka i sposób, w który chcesz odebrać dokumenty (elektronicznie - skrzynka na ePUAP, osobiście, pocztą tradycyjną)

Krok 5: podgląd wniosku i… podpis (Profilem Zaufanym).

Odpis aktu urodzenia, w zależności od wybranej przez Ciebie opcji, zostanie przesłany w wersji papierowej lub elektronicznej. Razem z nim otrzymasz powiadomienie o nadanym numerze PESEL oraz zaświadczenie o zameldowaniu.

To nie koniec zmian

To nie jedyne zmiany, które wkrótce zaczną obowiązywać, a które dotyczą rodziców.W funkcjonujących dotychczas przepisach i rejestrach publicznych brakuje mechanizmów jednoznacznie łączących dziecko z rodzicami (tzw. parentyzacja).Gromadzone w aktach imiona, nazwiska i nazwiska rodowe rodziców nie zawsze jednoznacznie ich wskazują. Utrudnia to nie tylko prowadzenie rozmaitych statystyk publicznych, ale też np. realizację programów pomocowych państwa, takich jak Rodzina 500 plus.

Dlatego Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało też takie zmiany:

  • jednoznaczne powiązanie danych rodziców i dzieci w rejestrze PESEL (tzw. parentyzacja):

Numery PESEL rodziców pojawią się w danych gromadzonych przy akcie urodzenia dziecka oraz w rejestrze PESEL. Planowane wejście w życie - od 1 grudnia 2018 r.,

  • szybsze poprawianie niezgodnych z prawdą informacji zgromadzonych w rejestrze PESEL:

Organy korzystające z dostępu do rejestru PESEL będą mogły zgłaszać niezgodność bezpośrednio do właściwego kierownika Urzędu Stanu Cywilnego za pomocą dedykowanej do tego e-usługi. Planowane wejście w życie - 1 maja 2019 r.

Wydział Komunikacji

Ministerstwo Cyfryzacji

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 PROW Leader LGD


Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Gminnego w Przedczu

Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Gminnego w Przedczu

Groby wojenne

Rejestr grobów wojennych powstańców styczniowych i powstańców wielkopolskich znajduje się na stronie internetowej http://poznan.uw.gov.pl/groby-wojenne

Podpisz i wyślij JPK_VAT z Profilem Zaufanym

Podpisz i wyślij JPK_VAT z Profilem Zaufanym

Podpisz i wyślij JPK_VAT z Profilem Zaufanym

Coraz mniej czasu pozostało mikroprzedsiębiorcom na przesłanie pierwszego JPK_VAT (do 26 lutego). Aby mieć pewność skutecznej realizacji tego obowiązku, warto jak najszybciej założyć Profil Zaufany, a dzięki niemu szybko i bezpiecznie wysłać dokumenty do systemu skarbowego.

Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy – płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie (także prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze) - najpóźniej do 26 lutego 2018 r. po raz pierwszy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT).

JPK_VAT przesyła się wyłącznie elektronicznie. Do podpisania JPK_VAT potrzebny jest bezpłatny Profil Zaufany (eGO) lub certyfikat kwalifikowany (płatny, komercyjny sposób autoryzacji danych).

Z Profilem Zaufanym na pewno się uda

Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, online w serwisach administracji publicznej. Warto założyć go jak najszybciej.

Profil Zaufany można założyć przez internet, na dwa sposoby – za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub potwierdzając go w Punkcie Potwierdzającym.

Ważne: udając się do Punktu Potwierdzającego pamiętaj o zabraniu dowodu osobistego. Już teraz sprawdź jego ważność!

Wszystkie informacje oraz odpowiedzi na pytania jak założyć Profil Zaufany znajdziesz na stronie www.pz.gov.pl

Załóż Profil Zaufany – krok po kroku – zobacz film.

Dodatkowo, aby zapewnić płynny proces przesyłania JPK_VAT, Ministerstwo Finansów zdecydowało o czasowym uruchomieniu możliwości uwierzytelniania pliku tak zwanymi danymi autoryzującymi. Podobne rozwiązanie funkcjonuje przy podpisywaniu rocznego zeznania podatkowego.

Jak złożyć JPK_VAT?

Plik JPK można wygenerować i wysłać:

  • Samodzielnie i bezpłatnie przy użyciu narzędzi Ministerstwa Finansów (np. aplikacji e-mikrofirma). Więcej informacji TUTAJ,
  • Samodzielnie przez swój program księgowy,
  • Może to zrobić księgowy zatrudniony przez firmę,
  • Może to zrobić biuro rachunkowe przez swój program.

Ministerstwo Finansów udostępnia bezpłatne i bezpieczne narzędzie do utworzenia i wysłania JPK_VAT –  wejdź na www.jpk.mf.gov.pl i dowiedz się więcej.

Jak przygotować plik JPK_VAT i jak go podpisać Profilem Zaufanym?

Aby ułatwić przesyłanie JPK_VAT wszystkim tym, którzy wykorzystują programy księgowe, a chcą wykorzystać Profil Zaufany, Ministerstwo Cyfryzacji udostępniło dedykowaną im usługę do podpisu pliku metadanych JPK_VAT.

Tutaj znajdziesz jej szczegóły: https://obywatel.gov.pl/podatki/podpisz-jpk_vat-profilem-zaufanym

Jeśli korzystasz z programu księgowego, wygenerowany w programie plik metadanych JPK_VAT przed wysłaniem możesz podpisać przy pomocy ww. usługi. W tym celu wybierz przycisk „Podpisz plik” i zaloguj się do swojego Profilu Zaufanego. Dodaj prawidłowo przygotowany w programie księgowym plik metadanych JPK_VAT, a następnie podpisz go Profilem Zaufanym z wykorzystaniem kodu autoryzacyjnego, który otrzymasz sms-em. Zapisz plik na dysku swojego komputera, a następnie prześlij za pomocą swojego programu księgowego.

Plik JPK_VAT może też przesłać za pomocą aplikacji udostępnionych przez Ministerstwo Finansów – TUTAJ.

Infolinia KIS i dyżury ekspertów w urzędach skarbowych

Informacje w zakresie zakładania Profilu Zaufanego (eGO) można uzyskać korzystając z infolinii Krajowej Informacji Skarbowej. Wystarczy, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00-18.00, zadzwonić pod numery 801 055 055 (z tel. stacjonarnych) oraz 22 330 03 30 (z tel. komórkowych). Po wybraniu w systemie zapowiedzi numeru 7 nastąpi przekierowanie do konsultantów w Ministerstwie Cyfryzacji, którzy odpowiedzą na wszelkie pytania związane z zakładaniem i potwierdzaniem bezpłatnego Profilu Zaufanego (eGO).  

Infolinia KIS czynna będzie także w soboty 17 i 24 lutego (w godzinach od 9 do 13).

Zachęcamy również do kontaktu z ekspertami w urzędach skarbowych.

W każdym urzędzie skarbowym w Polsce wyznaczeni są specjalni koordynatorzy do obsługi w zakresie JPK_VAT. Oni również będą pełnili dyżury 17 i 24 lutego (soboty).

Wydział Komunikacji

Ministerstwo Cyfryzacji