Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miasta i Gminy w Przedczu

   Wstecz  

 
  Urząd

  Organy

  Prawo lokalne

  Informacje

  Serwis

 
Komunikat Komunikat dla osób wynajmujących lokale mieszkalne na terenie gminy Przedecz z dnia 2008-04-18

KOMUNIKAT
DLA OSÓB WYNAJMUJĄCYCH LOKALE MIESZKALNE
NA TERENIE GMINY PRZEDECZ


Urząd Miasta i Gminy Przedecz informuje, że z dniem 1 stycznia 2008 r. weszła w życie zmiana ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 4 a wymienionej na wstępie ustawy Gmina sporządza zestawienie danych dotyczących wynajmu lokali mieszkalnych i zestawienie to ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Zestawienie sporządza się na podstawie danych przekazanych przez zarządców nieruchomości wynajmujących lokale mieszkalne.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do osób wynajmujących lokale mieszkalne na terenie gminy Przedecz o przekazywanie informacji dotyczącej czynszów w/g wzoru Nr 1 określonego rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r. (Dz. U. Nr 250, poz. 1873).

Wzór informacji stanowi załącznik do niniejszego komunikatu !

Informacja powyższa powinna zawierać:
1)
stawkę czynszu,
2)
lokalizację budynku,
3)
wiek i stan techniczny budynku,
4)
powierzchnię użytkową lokalu i jego standard (tj. wyposażenie lokalu w instalacje wodno-kanalizacyjną, grzewczą itp.).

Powyższe dane podaje się za okresy półroczne danego roku i przekazuje do Gminy w terminie:
1)

za pierwsze półrocze - do końca lipca danego roku,
2)
za drugie półrocze - do końca stycznia roku następnego.

Informacje te należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Przedecz w godzinach od 800 do 1500 w pok. Nr 6.


Z poważaniem
Burmistrz Miasta Przedecz

Dokument pdf  Wzór informacji - wielkość 2534 kB

 
Rejestr zmian  
 
Redakcja: Waldemar Chmielewiczhttp://www.przedecz.com.plIlość odwiedzin: 248825 od 2003-05-22