Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miasta i Gminy w Przedczu

   Wstecz  

 
  Urząd

  Organy

  Prawo lokalne

  Informacje

  Serwis

 
Regulamin Urzędu Postanowienia Końcowe


Rozdział VII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 32

Załącznik nr 1 Regulaminu stanowi jego integralną część.

§ 33

Z dniem wejścia w życie Regulaminu traci moc obowiązującą
dotychczasowy Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Przedecz
uchwalony przez Radę Miejską w Przedczu w dniu 18 czerwca 1998 roku
uchwałą Nr XXXVI / 179 / 98. 
Rejestr zmian  
 
Redakcja: Waldemar Chmielewiczhttp://www.przedecz.com.plIlość odwiedzin: 248825 od 2003-05-22