Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miasta i Gminy w Przedczu

   Wstecz  

 
  Urząd

  Organy

  Prawo lokalne

  Informacje

  Serwis

 
Obwieszczenie Nr 8 Obwieszczenie Urzędu Miasta i Gminy w Przedczu o sposobie unieszkodliwiania niektórych rodzajów odpadów z dnia 2009-11-26

Urząd Miasta i Gminy Przedecz przedstawia poniżej odpowiedni sposób unieszkodliwiania niektórych rodzajów odpadów:
Zużyte baterie i akumulatory.
Zbiórka zużytych baterii odbywa się w następujących szkołach:

?

Zespół Szkół w Przedczu
?
Szkoła Podstawowa w Żarowie

Zużyte akumulatory można oddawać w punktach sprzedaży akumulatorów, również w momencie dokonywania zakupu nowego akumulatora należy zużyty akumulator dostarczyć do sprzedawcy. W przypadku nie dostarczenia akumulatora podczas kupna nowego, kupujący ponosi dodatkowe koszty zakupu.

Odpady wielkogabarytowe.
Odpady te jest zobowiązany odbierać przedsiębiorca z którym właściciel nieruchomości ma podpisaną umowę na odbiór odpadów komunalnych. Sposób realizacji odbioru odpadów wielkogabarytowych należy uzgodnić z odpowiednim przedsiębiorcą.

Odpady opakowaniowe po środkach ochrony roślin używanych w produkcji rolniczej.
Odpady z tej kategorii jest zobowiązany odbierać sprzedawca środków chemicznych.
Worki po nawozach mineralnych.
Odpady te zobowiązany jest odbierać sprzedawca nawozów mineralnych.
Przeterminowane leki.
W przypadku posiadania tego typu odpadów, należy je dostarczyć do aptek w celu ich unieszkodliwiania.
Azbest.
Azbest należy do odpadów niebezpiecznych. W związku z tym podlega on ściśle określonym regułom unieszkodliwiania. Właściciel nieruchomości, który zamierza usunąć azbest ze swojej posesji jest zobowiązany do zawarcia umowy na unieszkodliwienie azbestu z przedsiębiorcą posiadającym odpowiednie zezwolenie na prowadzenie takiej działalności. Informacja na temat przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie jest dostępna w Starostwie Powiatowym w Kole.

 
Rejestr zmian  
 
Redakcja: Waldemar Chmielewiczhttp://www.przedecz.com.plIlość odwiedzin: 248825 od 2003-05-22