Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miasta i Gminy w Przedczu

   Wstecz  

 
  Urząd

  Organy

  Prawo lokalne

  Informacje

  Serwis

 
Obwieszczenie Burmistrz Miasta Przedecz ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż opisanych poniżej nieruchomości stanowiących własność z dnia 2009-08-07

Przedecz, dnia 7 sierpnia 2009 r.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Przedecz ogłasza II ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż opisanych poniżej nieruchomości stanowiących własność Gminy Przedecz :
1.Nieruchomość gruntowa zabudowana o numerze geodezyjnym 307/1, arkusz mapy 2 o powierzchni 0,21 ha opisana w Kw 36588, położona w Nowej Wsi Wielkiej, gmina Przedecz ;
cena wywoławcza nieruchomości: 8600,00 zł,
wysokość wadium 450 zł, płatne do dnia 21.07.2009 r.
2. Nieruchomość o numerze geodezyjnym 307/3, arkusz mapy 2 o powierzchni 0,12 ha opisanej w Kw 36588, stanowiąca grunty

orne kl. IVa , położona w Nowej Wsi Wielkiej, gmina Przedecz ;
cena wywoławcza nieruchomości: 2400,00 zł
wysokość wadium 150 zł, płatne do dnia 21.07.2009 r.
3. Nieruchomość o numerze geodezyjnym 328/1, arkusz mapy 2 o powierzchni 0,18 ha opisanej w Kw 36588, stanowiąca grunty
orne kl. IVa , położona w Nowej Wsi Wielkiej, gmina Przedecz ;
cena wywoławcza nieruchomości: 3600,00 zł
wysokość wadium 200 zł, płatne do dnia 21.07.2009 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 września 2009 r. o godz. 10 w Sali nr 8
Urzędu Miasta i Gminy Przedecz.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości określonej dla każdej z nieruchomości przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy Przedecz w Banku Spółdzielczym Witkowo Oddział w Przedczu - nr konta 848538 1025 0100 0101 2000 0004, najpóźniej do dnia 12.09. 2009 r, przy czym za datę wpływu uznaje się dzień uznania rachunku tj. dzień wpływu środków na konto Urzędu.
Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Przedecz, pok. nr 6 lub telefonicznie pod nr ( 63 ) 27 38 467 wew. 26.


Dokument doc  Treść ogłoszenia - wielkość 13 kB

 
Rejestr zmian  
 
Redakcja: Waldemar Chmielewiczhttp://www.przedecz.com.plIlość odwiedzin: 248825 od 2003-05-22