Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miasta i Gminy w Przedczu

   Wstecz  

 
  Urząd

  Organy

  Prawo lokalne

  Informacje

  Serwis

 
Obwieszczenie Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 2009-08-10

Wykaz nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Miasta Przedecz podaje do publicznej wiadomości,
że zgodnie z Uchwałą nr XIX/170/2009 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia
23 czerwca 2009 roku przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu

nieruchomości będące własnością Gminy Przedecz :

1. Nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczona numerami działek 55/1, 55/2 i 54/1 o pow. 0,73 ha, arkusz mapy 1, opisana w Kw 36588, położona w Nowej Wsi Wielkiej, gmina Przedecz.

Wartość rynkowa nieruchomości określona według operatu szacunkowego sporządzonego przez biegłego rzeczoznawcę wynosi 36 000,00 zł / słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych/.

Nieruchomość położona ok. 8 km. od centrum miasta Przedecz, zabudowana budynkiem murowanym w słabym stanie technicznym. Wchodzące w skład nieruchomości grunty rolne są klas V i VI, o niskiej kulturze agrotechnicznej.

Z dniem 22 września 2009 r mija termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości zgodnie z art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami / Dz. U z 2004 r , nr 261, poz. 2603 z poźn. zm./.

Przedecz, dnia 10 sierpnia 2009 r.


Dokument doc  treść wykazu nieruchomości - wielkość 12 kB

 
Rejestr zmian  
 
Redakcja: Waldemar Chmielewiczhttp://www.przedecz.com.plIlość odwiedzin: 248825 od 2003-05-22